ศูนย์แนะแนวการศึกษาไปเรียนอินเดีย (PaiRianIndia)

ศูนย์กลางในการจัดหาโรงเรียน ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และ สถาบันสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทยที่สนใจไปศึกษาในประเทศอินเดีย
ให้คำแนะนำปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนไทยที่อยู่ในอินเดีย ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อดำเนินการเอกสารต่างๆ
ให้บริการด้วยประสบการณ์ให้บริการทางด้านการศึกษาและได้รับความไว้วางใจมากกว่า 30 ปี

ประถม - มัธยม

ทางเรามีโรงเรียนสำหรับเด็กตั้งแต่ ป. 1 – ม. 6 โดยตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาคของอินเดีย

ค้นหาโรงเรียน

มหาวิทยาลัย

คุณสามารถเลือกเรียนในคณะตามที่ต้องการได้

ค้นหามหาวิทยาลัย

English Summer Camp

English Summer Camp โรงเรียนในอินเดีย ระดับประถม – มัธยม 1 เดือนเต็ม ไปเรียนภาษาอังกฤษ​ พร้อมกิจกรรมต่างๆนาๆ โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา อากาศเย็นสบาย

ดูรายละเอียด

Facebook

แผนที่