ข้อมูลประเทศอินเดีย

ข้อมูลประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย (อังกฤษ: India; ฮินดี: भारत) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย (อังกฤษ: Republic of India; ฮินดี: भारत गणराज्य) ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณ ด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก ทั้งนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา มีบังกลาเทศล้อมรอบทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และด้วยพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร อินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก

เมืองหลวง : นิวเดลี

เมืองใหญ่ที่สุด : มุมไบ

ภาษาทางการ : ฮินดี, อังกฤษ

สกุลเงิน : รูปี

เวลาห่างจ่างประเทศไทย : ช้ากว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที

ภูมิอากาศ

ฤดูร้อนเดือนเมษายน – มิถุนายนอุณหภูมิสูงสุดในบางพื้นที่อาจทะลุ 40 องศาเซลเซียสแต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณ 35 องศา
ฤดูฝนเดือนกรกฎาคม – กันยายน อุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาวเดือนตุลาคม – มีนาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาและบางพื้นที่อาจจะติดลบ

ศาสนา

79% ศาสนาฮินดู
15% ศาสนาอิสลาม
2.5% ศาสนาคริสต์
นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธส่วนมากอยู่ลาดักหิมาจัลสิกขิมอัสสัมเบงกอลตะวันตกและโอริสสาศาสนาซิกข์ในรัฐปัญจาบและศาสนาเชนในรัฐคุชรัตและอื่นๆรวมทั้งพวกนักบวชที่นับถือนิกายต่างๆอีกมากมายมีประมาณ 400 ศาสนาทั่วอินเดีย