เรียนอินเดีย ค่าใช้จ่าย ไม่แพงอย่างที่คิด โดยเฉพาะการไปเรียนภาษานั้นถูกมาก ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆที่สอนภาษาอังกฤษ แถมคุณภาพยังดีเยี่ยม

ระดับประถม – มัธยม

ค่าใช้จ่ายระดับประถม – มัธยม ของน้องๆนั้น จะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ และโรงเรียน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยค่าใช้จ่ายต่อปี จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท เท่านั้น

ระดับมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายระดับมหาวิทยาลัย จะขึ้นอยู่กับคณะที่น้องเรียน และตามมหาลัยต่างๆ โดยค่าใช้จ่ายต่อปี จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 50,000 – 80,000 บาท เท่านั้น

เรียนภาษา

การไปเรียนภาษา ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆจะไปเรียนระยะเวลาเท่าไร ไม่ว่าจะเป็น 1 เดือน , 2 เดือน , 3 เดือน , 5 เดือน , หรือ 1 ปี โดยค่าใช้จ่ายจะเริ่มที่ 30,000 บาท เท่านั้น