ติดต่อไปเรียนอินเดีย

ศูนย์แนะแนวการศึกษา ไปเรียนอินเดีย

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0103554007250

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซอย พาณิชยการธนบุรี 9 ถนน จรัญสนิทวงศ์ 13 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600

โทร : 02-864-1382, 086-398-8587, 086-376-2843

แฟกซ์ : 02-864-0994

Email : pairianindia@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่